ROT

ROT-AVDRAG

Rot- och rutarbete

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot).

Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

  CHECKLISTA FÖR ROT


  För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.

  Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.


  Det här bör du tänka på när du ska köpa rottjänster.

  1. Krav på dig som köpare

  • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
  • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
  • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
  • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.


  2. Bostaden

  • Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
  • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
  • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden
   Krav på din bostad
  • Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
  • Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
  • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.
  • Se mer under listor över rotarbete
  • Mer information om krav på din bostad


  3. Fastighetsbeteckning

  Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt och i fastighetsuppgifterna under Fastigheter och bostad när du loggar in på Mina sidor.

  Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.


  4. Krav på utföraren

  Om arbetet ska utföras i Sverige måste utföraren ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Om utföraren är registrerad i utlandet och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfylla i hemlandet.

  Om du anlitar en person med A-skatt får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.


  5. Arbetet måste ge rätt till rotavdrag

  Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Se exempel på rotarbete. Vi rekommenderar er att avtala om vem som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

  REDAN NYTTJAT HELA ELLER DELAR AV ROT-AVDRAGET?


  Vi förbehåller oss rätten att efterfakturera er om det är så att ni redan nyttjat delar av ROT-avdraget så att vi får avslag på vår begäran på utbetalning från skatteverket. Den summa som meddelas i ROT-avdrag på offert gäller endast om det finns utrymme kvar för dig för att nyttja ROT.